Tarımsal ürün depolarının;
– Projelendirilmesi,
– Kurulması,
– İşletilmesi,
– Yönetilmesi
Konularında danışmanlık hizmeti verilmektedir.
Ayrıca her türlü tarımsal üretim ve ticaret konularında yatırım yapmak isteyen müteşebbislere fizibilite çalışması, projelendirme, sürecin yönetilmesi konularında danışmanlık hizmeti verilmekte, talep edilmesi halinde ise proje bazlı ortak çalışma yapılmaktadır.