Kurucularımızın kamu kurumundaki tecrübeleri ile şirketimiz,

a.    Tarımsal işletmelere yönelik olarak idari, mali ve teknik konularda uygunluk, verimlilik denetimi,

b.    Firmalara iç denetim sistemi kurma,
gibi hizmetleri vermektedir.